Skattefordeler for de som sitter med forbrukslån - TrinaRobbins.com
 

Skattefordeler for de som sitter med forbrukslån

Forbrukslån er en fleksibel finansieringsløsning som lar deg kjøpe hva du vil – når du vil. Lånet leveres uten sikkerhet og kjedsomme krav fra banken, til forskjell fra lån med pantesikkerhet.

Forbrukslån byr også på andre fordeler, der skattefradraget er viktig å få med seg. Som låntaker kan du nemlig trekke fra rentekostnadene på lånet, gitt at du oppfyller vilkårene i lovverket. Les mer om skattereglene for refinansiering nedenfor, og hvordan myndighetene behandler denne typen fradrag.

Regler for rentefradrag på skatten

Som privat låntaker kan du kreve fradrag for gjeldsrenter på skattemeldingen (tidligere kjent som selvangivelsen), under post 3.3.1. For å dra fordel av regelen stilles det flere krav, hvorav noen er listet opp her:

  • Du må kunne dokumentere renteutgiftene
  • Renter må være betalt (altså ikke kun forfalt)
  • Renter må ikke stamme fra inkasso og annen tvangsinndriving
  • Renter må ikke stamme fra forsinket innbetaling av skatt

Norske banker og kredittytere plikter hvert år å innrapportere alle renteinntekter til skatteetaten, som også er årsaken til at skattemeldingen kommer ferdig utfylt. Feil kan likevel inntreffe, og som skattyter er det viktig å kontrollere at tallene stemmer.

Regelen for innrapportering gjelder også kun for lån innad i Norge, som kan være et problem for de som betaler renter på forbrukslån i utlandet. De siste årene har det blitt stadig vanligere å låne penger fra utenlandske banker og finansinstitusjoner i annen valuta. Da er det viktig å ikke gå glipp av rentefradraget.

Skatteetaten har en brukervennlig manual, som viser deg akkurat hvordan du justerer rentekostnadene på egenhånd.

Korrigerte skattemeldinger kan tiltrekke seg ekstra oppmerksomhet fra statlige kontrollører. Vær derfor ytterst forsiktig med å sjekke at informasjonen stemmer overens, og at du kan dokumentere utgiftene.

Så mye penger kan du spare

I skrivende stund kan du trekke fra 25 prosent av betalte renter, pluss en rekke andre kostnader relatert til lånet. Reglene gir deg for eksempel muligheten til å trekke fra kostnaden for refinansiering, som er en vanlig årsak til at mange velger å ta opp forbrukslån.

Nedenfor har vi satt opp et kort regnestykke som viser hvordan fradraget påvirker skatten din.

Eksempel:

Du refinansierer 100 000 kroner i gjeld med et forbrukslån, med nominelle renter på 14 prosent. Under dagens regelverk kan du trekke fra 25 prosent av denne satsen, som gir deg en reduksjon i skatten á 3 500 kroner.

100 000 kroner 14 prosent = 14 000kronernominell rentekostnad
14 000 kroner25 prosent = 3 500kronerskattefradrag

På toppen av fradraget for innbetalte renter, kan du også kreve fradrag for etableringsgebyret. Denne regelen gjelder kun ved refinansiering av eksisterende gjeld, og er et økonomisk insentiv til de som ønsker å reforhandle kostbar gjeld.

Det er likevel verdt å merke seg at dette fradraget får et annet utslag på skatteregningen.

Du kan kun trekke fra kostnaden med refinansiering på inntekten – versus selve skattebeløpet. Med andre ord vil skatten din reduseres på følgende måte:

Gjeldende skattesats Etableringsgebyr = Reduksjon i skatteforpliktelse

Regler for ektepar og samboere

For samboere og ektefeller er det viktig å passe seg, slik at man ikke går i en skattefelle. Har dere inngått lån sammen må beløpet deles mellom partene. For eksempel kan ektefeller kun kreve fradrag for sin egen halvdel av renteutgiftene.

De fleste velger å lignes sammen i skatteklasse nummer 2, enda det finnes unntak. Samboere kan heller ikke velge skatteklasse nummer 2, og må selv dele opp rentekostnadene mot slutten av inntektsåret. Faren er den at begge krever det samme fradraget, som betyr at man får dobbel skattefordel.

TrinaRobbins.com ©2020. All Rights Reserved.
Powered by WordPress. Theme by Phoenix Web Solutions